انجام حواله به فینتیبای آلمان جهت تمکن مالی دانشجویی /پرداخت شهریه دانشگاه از طریقflywire / پرداخت آزمونهای گوته ترکیه

پاسداران، هروی، نبش خیابان آزادی، مجتمع اداری – تجاری ایلیا، واحد 22 پرداخت با پوز یا اسکناس یورو در دفتر تهران مقدور هست

پشتیبانی یونی پیمنت