در حال حاضر به خاطر ثابت نبودن قیمت ارز سفارش قبول نمی کنیم. امکان پرداخت با اسکناس یورو در تهران مقدور هست.جزییات درکانال تلگرامی https://telegram.me/unipayment

slide1
Slide background
slide3
slide4
slide5
تلگرام