با توجه به اینکه وقتهای مصاحبه دانشجویی سفارت آلمان اخیرا تا دو سال هم طول می کشد تیم مستقر ما در ترکیه با فراهم کردن امکاناتی در ترکیه و از طریق ثبت نام کلاس زبان آلمانی در ترکیه این مسیر را کوتاهتر (حدود ۶ماه) کرده هست. اطلاعات و جزییات دقیق را در گروه و کانال ما دنبال بکنید.گروه:  https://t.me/joinchat/CInbfw6mp-vKpnwzU9rXaA کانال:https://t.me/unipayment

slide1
Slide background
slide3
slide4
slide5
تلگرام