آماده همکاری با موسسات آموزشی و صرافی ها برای پرداختی های ارزی دانشجویی هستیم جهت کسب اطلاعات تماس بگیرید. 

پرداخت شهریه دانشگاه از طریقflywire /حواله مبلغ ۱۰۴۲۵به فینتیبای آلمان جهت تمکن مالی دانشجویی پرداخت شهریه دانشگاه های هلند

پشتیبانی یونی پیمنت