پرداخت سویس فی Sevis fee

وزارت امنیت ملی آمریکا (DHS)، برای تأمین هزینه و پشتیبانی از سیستم اطلاعات دانشجویان و بازدیدکنندگان تبادلی از سویس فی استفاده می‌کند. پایگاه اطلاعات مهاجرتی جهت طی کردن روند اداری مدارک دانشجویان و بازدید کنندگان تبادلی در مدت زمان اقامت، از سویس فی بهره می‌برد. این هزینه شامل تمامی اشخاصی می‌شود که بدون مهاجرت به ایالات متحده و تحت عنوان ویزای J1 و F1 در این کشور مشغول به تحصیل درکالج، دانشگاه و دوره‌های آموزش زبان هستند؛ همانند بازدید کنندگانی که قصد شرکت در برنامه‌های تبادلی را دارند.

اشخاص مشمول پرداخت سویس فی

  • دانشجویان جدید الورودی که ویزای آن‌ها تحت عنوان F1 و J1، صادر شده باشد.
  • دانشجویانی که درایالات متحده درخواست تغییر کاربری ویزای F1 یا  J1 خود را با ویزای نوع DS 2019 و I – 20 داشته باشند. مشروط بر اینکه ویزای اولیه آن‌ها بعد از 1 سپتامبر 2004 صادر شده باشد.
  • بازگشتن دانشجویان یا بازدید کنندگان تبادلی که بیش از 5 ماه خارج از ایالات متحده سپری کرده‌اند و در هیچ گونه کلاس‌های تمام وقت دانشگاهی ثبت نام نکرده‌اند، یا در حال گذراندن یک دوره مطالعاتی مجاز یا برنامه پژوهشی خارج از ایالات متحده نبوده‌اند.
  • جهت بررسی وضعیت قانونی دانشجویانی که ویزای F1 خود را نقض کرده‌اند و پس از 1 سپتامبر 2004 ویزای جدید I – 20 را جهت بازگشت مجدد دریافت کرده‌اند.
  • دانشجویانی که تحت عنوان ویزای F1 که وضعیت خود را نقض کرده‌اند و بعد از 5 ماه از زمان تخطی خواهان بررسی مجدد شرایط خود هستند.
  • دانشجویانی که تحت عنوان ویزای J1 که وضعیت خود را نقض کرده و درخواست بررسی مجدد به وزارت امور خارجه می دهند.
  • دانشجویانی که با ویزای J1 و تحت حمایت فدرال در حال انتقال به یک برنامه تبادلی باشند که با کد G1, G2, G3 آغاز شده، و تحت حمایت فدرال واقع نگردیده باشد.
  • دانشجویانی که تحت عنوان ویزای J1 خواهان تغییر زیرمجموعه ویزای J1 خود در ایالات متحده باشند.